Goda råd kring trappställningar

Något som kan vara bra att investera i, det är så kallade trappställningar. Det är som det låter, en ställning med trappor i. Det är ett smart redskap för de som ofta arbetar på olika plattformsnivåer. Om det är så att ni ska använda er av trappställningar på er arbetsplats, ta gärna del av våra goda råd nedan, så att ni kan använda den på ett säkert sätt.

Förberedelse och placering

Innan ni börjar använda trappställningen, se till att ni har läst och förstått tillverkarens instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Kontrollera också att alla delar är i gott skick och korrekt monterade. Sedan är det även viktigt att placera den på en jämn och stabil yta. Undvik att placera den på ojämna eller hala ytor som kan öka risken för olyckor. Se även till att omgivningen är fri från hinder som kan störa arbetet.

Justera trappställningens höjd så att den passar för det arbete som ska utföras. Att försöka nå för högt eller för lågt kan öka risken för fallolyckor. Se till att trappställningen är ordentligt låst på den valda höjden innan du börjar arbeta.

Fler goda råd

När arbete sker på högre höjder så är det även ett måste med rätt personlig skyddsutrustning, inklusive hjälm, handskar och säkerhetsskor. Använd också fallskyddsutrustning om det behövs, som säkerhetssele och fallskyddssele.

Var även medveten om den maximala viktkapaciteten för trappställningen och se till att ni inte överstiger den. Att överbelasta trappställningen kan leda till att den blir instabil och öka risken för olyckor.

Undvik att lämna verktyg eller material ovanpå eller runt trappställningen, eftersom detta kan utgöra en fara för att snubbla eller falla. Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minska risken för olyckor.

Var också medveten om väderförhållandena och anpassa ert arbete därefter. Starka vindar, regn eller snö kan göra att trappställningen blir instabil och öka risken för olyckor.